سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2- 3 نمودار sequence

نمودار 2-3-1  مربوط به  loginمی باشد که برای مدیر و کاربر به یک شکل می باشد بنابراین تنها یک مورد را توضیح می دهم.

کاربر ابتدا وارد صفحه اصلی شده در قسمت فرم login شماره کاربری و رمز عبور خود را وارد می کند پس از اعتبار سنجی(verify) اگر درست وارد شده بود به پایگاه داده وصل می شود در انجا اگر چنین فردی با شماره کاربری و رمز عبور وجود داشت وارد صفحه شخصی فرد می شود. در غیر این صورت مدام پیغام خطا می دهد تا اطلاعات درست وارد شود.


نمودار شماره 2-3-2مربوط به عضویت می باشد

کاربر در خواست عضویت می کند .فرم عضویت نشان داده می شود فرد اطلاعاتش را وارد می کند بعد از اعتبارسنجی اگر درست باشد کاربر  تایید نهایی کرده اطلاعاتش در پایگاه داده نشان داده می شود.اما اگر اطلاعاتی که وارد کرده اشتباه باشد دوباره به صفحه فرم باز می گردد.

نمودار شماره 2-3-3 مربوط به نظر سنجی می باشد به این شکل است که

کاربر وقتی وارد صفحه اصلی می شود فرم نظر سنجی را میبیند بعد از اعمال نظرشخصی خود نتیجه را در صفحه دیگری به صورت گرافیکی مشاهده می کند وسپس با زدن دکمه باز گشت به صفحه اصلی باز می گردد.


در نمودار شماره 2-3-4 که مربوط به رزرو غذا می باشد

فرد پس از وارد شدن به صفحه شخصی خود  وارد صفحه رزرو غذا می شود،  در فرم رزرو غذا اطلاعات رزرو خود را ثبت می کند، به این شکل که ابتدا سال و ماه جاری را انتخاب کرده سپس بازه غذایی مورد نظر را انتخاب می کند که شامل هفته جاری، هفته اینده و یا دو هفته ا ینده می شود سپس در هر روز تعداد غذایی را که می خواهد می نویسد و  پس از اعتبار سنجی اگر اطلاعات وارده درست بود وارد صفحه تایید نهایی می شود در غیر این صورت پیغام خطا را در یافت کرده دوباره به همان صفحه باز می گردد.

درصورت درست بودن اطلاعات،  فرد مبلغی که برای این رزرو باید بپردازد را مشاهده می کند(که این مبلغ به صورت ماهیانه از حقوق وی کسر می گردد)سپس تاریخ ها را چک کرده اگر مورد تاییدش باشند دکمه ذخیره را فشار داده و اطلاعاتش ذخیره می گردد.

نمودار شماره 2-3-6 مربوط به مشاهده اطلاعات ،  ویرایش و تغییر رمز  می باشد که توسط اعضا صورت می گیرد.

قسمت مشاهده  و ویرایش که کاملا مشخص است .درقسمت تغییر رمز عبور فرد بعد از loginوارد صفحه تغییر رمز شده اطلاعات را وارد می کند بعد از اعتبار سنجی به پایگاه داده فرستاده می شود اگر رمز  قبلی را درست وارد کرده باشد رمز جدید جایگزین شده و پیغام موفقیت یا عدم موفقیت نشان داده خواهد شد.

نمودار شماره 2-3-7  مربوط به سوالات متداول در قسمت کاربران میباشد. مشاهده می شود که کاربر زمانی که وارد صفحه سوالات متداول می شود

1-می تواند سوالاتی که توسط مدیر پاسخ داده شده است را ببیند

2-همچنین فرم پرسش یا انتقاد و پیشنهاد را مشاهده می کند و می تواند در انجا سوال خود را مطرح کرده یا نظر خود را بیان نموده و برای مدیرت بفرستد.


نمودار 2-3-8  نیز قسمت سوالات متداول در سمت مدیر را نشان می دهد .

مدیرابتدا با دیدن اطلاعات، سوالات بی پاسخ را میبیند ودر صورت لزوم به ان ها پاسخ می دهد ، که این سوال های پاسخ داده شده همان طور که در قسمت بالا گفته شد به کاربران نشان داده خواهد شد ، اگر سوالی جواب داده نشود به همان صورت باقی خواهد ماند و نشان داده نخواهد شد.در ادامه نمودار نیز قسمت حذف نشان داده شده است که مدیر اگر انتقاد و پیشنهادی را دید یاپرسش تکراریی را مشاهده کرد پس از مطالعه می تواند ان ها را حذف نماید.

در نمودار شماره 2-3-9 روند کلی حذف و اضافه و ویرایش نشان داده شده است .

در این قسمت روند مربوط به گالری را نشان می دهم، بقیه قسمت ها ماننداخبار سلف ، کتابخانه، سوالات متداول، اطلاعات عمومی که روی صفحه اصلی نشان داده می شود و همچنین نوار متحرکی که در بالای صفحه اصلی  دیده می شودکه سخن روز را نشان می دهد، حذف و اضافه و ویرایششان شبیه قسمت گالری می باشد بنابر این از تکرار خود داری میکنم.

در قسمت اضافه کردن اطلاعات، فرم اضافه کردن اطلاعات دیده می شود بعد از پر کردن و اعتبار سنجی و اطمینان از این که کد تکراری وارد نشده است، اطلاعات ذخیره می گردد.اگر کد تکراری وارد شود خطا نشان داده خواهد شد.

در قسمت ویرایش نیز اطلاعات نشان داده می شود فرد ان ها را دیده  قسمت های مورد نظر را ویرایش می کند و سپس ذخیره می نماید.

 

<p dir="RTL" style.45pt;"=""> در قسمت حذف نیز فرد کد موردی را که می خواهد حذف کند وارد کرده در صورت درست بودن ، حذف نهایی صورت می گیرد.</p> <p dir="RTL" style="45pt;""> در انتهای تمامی موارد ذکر شده اگر کار نهایی با موفقیت انجام شود پیغام مناسب چاپ می شود در غیر این صورت پیغام عدم موفقیت نشان داده خواهد شد.</p><p dir="RTL" style=".45pt;">در نمودار شماره 2-3-10 قسمت گزارش گیری مربوط به رزرو غذا را نشان میدهد که این گزارش گیری ها توسط مدیر انجام می شود، این قسمت از ان جهت مهم می باشد که مدیر با این گزارش گیری ها می تواندتعیین کند که مثلا در فلان روز چه تعدادغذا مورد نیاز می باشد. یا مثلا فلان فرد بیشتر در چه روز هایی غذا رزرو می کندو یا در چه تاریخ هایی رزرو غذا بیشتر یا کمتر از روز های دیگر است و...  .<br></p> <p dir="RTL" style=".45pt;""> این کار به این شکل انجام می شود که مدیر بعد از وارد شدن به قسمت مدیریت وارد قسمت گزارش گیری رزرو غذا شده سپس بر اساس انچه که می خواهد گزارش گیری نماید اطلاعاتش را وارد کرده و کلید جستجو را انتخاب می کند ودر نهایت اگر اطلاعاتی که وارد کرده درست باشد نتیجه را مشاهده می کند.</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">  <img src="../thesis/images/79/281.JPG" data-cke-saved-src="../thesis/images/79/281.JPG" style="width: 426px; height: 441px;" alt=""><br></p><p dir="RTL" style=".95pt;"> نمودار شماره 2-3-11  مربوط به قسمت  <span dir="LTR"> log</span><span dir="LTR">out</span>می باشد در این قسمت فرد بعد از زدن دکمه خروج و دیدن پیغام اطمینان از خروج و تایید ان،  تمامی  <span dir="LTR">session</span>ها <span dir="LTR">nul</span><span dir="LTR">l</span>می شود و کلیه دسترسی ها از بین می رود تازمانی که دوباره <span dir="LTR">login</span>صورت پذیرد.<br></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">   <img src="../thesis/images/79/280.JPG" data-cke-saved-src="../thesis/images/79/280.JPG" style="width: 426px; height: 409px;" alt=""><br></p><p dir="RTL" style=".45pt;">  <br></p> <p><br></p><br>

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26