سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-6 جدول هزینه غذایی

در این جدول اطلاعات مربوط به عضو های مختلف ذخیره می گردد.

 به این صورت که مثلا فردی که نوع عضویت ان رسمی است مبلغ ناهار و شام وی چند است یا فردی که ساعتی است مبلغ ناهار وشامش چه قدر می باشد، سپس این اطلاعات که توسط مدیر تنظیم می شود در قسمت صفحات شخصی هر فرد با توجه به نوع عضویتش در قسمت رزرو غذا چاپ می گردد تا  عضوبا توجه به نوع عضویتش از مبلغ  پرداختی اش با خبر باشد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26