یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-13 جدول ثبت نام

در این جدول ستون zzمربوط به شماره شناسنامه عضو وnumمربوط به کل مبلغ کسری فرد است که قرار است هر ماه از حقوقش کسر شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26