یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-11-3 مشاهده اطلاعات رزروی

در این قسمت عضو با دادن سال و ماه جاری و انتخاب بازه مورد نظر می تواند برنامه غذایی خود را مشاهده نماید  . در صورتی که در ان بازه انتخابی هیچ رزروی نداشته باشد صفحه مورد نظر را می بیند اما هیچ گونه اطلاعاتی در ان وجود ندارد.

 

<p style="text-align: center;" dir="RTL" text-align:="" center;"="">  <img src="../thesis/images/79/254.JPG" data-cke-saved-src="../thesis/images/79/254.JPG" style="width: 437px; height: 214px;" alt=""><br></p> <p></p>

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26