سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-12-3 برنامه هزینه غذایی

در قسمت برنامه ریزی  هزینه غذایی ، عضو می تواند هزینه های عضویت های مختلف رامشاهده کند اضافه ، حذف و ویرایش انجام دهد . شکل4-12-3

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26