سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-13 اخطارها

همچنین در قسمت های مختلف که هر فردی به جز اعضا امکان دسترسی ندارند پیغام خطا نیز نشان داده می شود.شکل 4-13-1

 

<p style="text-align: center;" dir="RTL" style45pt;="" text-align:="" center;"=""><img src="../thesis/images/79/263.JPG" data-cke-saved-src="../thesis/images/79/263.JPG" style="width: 441px; height: 225px;" alt=""><br></p> <p></p>

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26