یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مقدمه

اعتبارات، تقسیم وتخصیص ان در بین سازمان ها٬ادارات٬دانشگاه ها و... موضوعی بسیار پیچیده وبحث برانگیز است که نیاز به به کار وتمرکز در سطح کلان دارد. امروز با پیشرفت علوم وفنون مربوط به کامپیوتر ونرم افزار های مربوطه٬امکان هوشمند سازی وخودکار شدن تخصیص اعتبارات وامورمربوط، بیش ازپیش انتظارمی رود. به همین دلیل وبا توجه به تعداد اندک سیستم های الکترونیکی وخودکار در بحث تقسیم وتخصیص بودجه، بر ان شدیم تا با طراحی وپیاده سازی ان در سطح دانشکده، شاهد پیگیری، رشد وتوسعه ی ان در سطوح بزرگ تر بوده، تا بدین طریق گامی درجهت اجرای عدالت در جامعه بر داشته باشیم.

انتظار می رود با فراگیر شدن این سیستم وتوسعه ی ان:

Pتاثیر اشتباهات معمول انسانی در تخصیص اعتبار از بین برود.

Pفرایند تقسیم اعتبار، طبق یک استاندارد واحد و با رعایت قانون مربوط بدان انجام گیرد.

Pزمان اختصاص یافته بدین موضوع کاهش یافته وشاهد افزایش سرعت در انجام ان باشیم.

Pعمل تخصیص اعتبار از حالت سنتی و دستی خود خارج وشکل الکترونیکی به خود بگیرد و...

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26