چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-1 ) مفهوم اعتبار وانواع ان

 اعتبارات عبارت است از مبلغی که برای مصارف معین به منظور نیل به اهداف واجرای برنامه های مختلف به تصویب می رسد. اعتبارات تخصیص یافته به دانشگاه ها ودانشکده های ان،  در دو نوع اعتبارات تجهیزاتی ومصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

منظورازاعتبارتجهیزاتی٬اعتباری است که صرف اموربادوام بیشتری می گردد. مثلا در بازسازی ونوسازی ساختمان دانشکده٬تجهیز ازمایشگاه وکارگاه ها به دستگاه ها ووسایل مورد نیاز و... از این اعتبار استفاده می شود٬در حالی که اعتبار مصرفی صرف کارهایی می گردد که در کوتاه مدت ویا بلندمدت تمام می شود. مانندخرید لوازم التحریر، پذیرایی و...

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26