چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1 ) اهداف ومحدوده ی پروژه ی اعتبارات به شرح زیر می باشد:

- ایجاد متدهای استاندارد برای سیستم مالی اعتباری

2- ایجاد یک سیستم متمرکز٬هوشمند وخودکار مالی

3- طراحی سیستم کمکی در توزیع بودجه مصرفی وتجهیزاتی سالیانه

4- استفاده از معیارهای ریاضی وحسابداری در تخصیص بودجه در جهت افزایش سرعت ودقت

5- ثبت وگرد اوری اطلاعات گروه های اموزشی دانشکده

6- شفاف سازی وروشن نمودن اطلاعات واعتبار تخصیص یافته ی هر گروه برای گروه های دیگر

7- امکان ثبت فاکتور های تجهیزاتی ومصرفی وتایید یا عدم تایید انها توسط حسابدار

8- گزارش گیری وچاپ کلیه اطلاعات موجود در نرم افزار

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26