یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3-1) uml وPower designer:

در رسم نمودارهای تحلیل برنامه از Umlونرم افزارPower designerاستفاده شده است.

Umlیک زبان گرافیکی ومدلسازی است که امکانات لازم برای توصیف کامل یک سیستم از جنبه های مختلف رادر اختیار استفاده کننده قرار می دهد. این زبان٬یک زبان رو به تکامل و همه منظوره با قابلیت کاربرد گسترده٬ابزارمندواستاندارد شده، برای مشخص کردن٬به تصویر کشیدن٬بنا کردن ومستندکردن می باشد.

کسانیکه به علائم نمودارهای umlاشنایی دارند، می توانند با مشاهده یفرایندهای سیستم محوران بخوبی روند وخصوصیات نرم افزار را درک کنند.

ازPower designerمی توان به عنوان یکی ازقدرتمندترین ابزارهای مدلینگ وتحلیل پروژه هاینرم افزاری نام بردکه بخوبی از زبان Uml  پشتیبانی کرده و دارای امکانات خوبی برای پیاده سازی نمودارهای ان می باشد. فراگیری وکاربا این نرم افزار اسان بوده و در کنار سایر رقبا از جمله Visioو Enterprise Architectجایگاه خود را داراست. همچنین این نرم افزار بسیارمفید یک  

ابزار پیشرو در مدل سازی ومدیریت داده هاست که برای ایجادمدل داده ها، معماری اطلاعات، معماری سازمانی، تجزیه، تحلیل ومدیریت تغییرات در طراحی ومدیریت داده بکار گرفته می شود. بنابراین در سیستم کنونی از این نرم افزارجهت رسم نمودارERDنیز استفاده  شده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26