یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2) نمودار Sequence (توالی)

یکی ازاصلی ترین بخش ها درتحلیل سیستم، نمودارتوالی است. اگر تحلیل گر در این مرحله بتواند تمامی جریانات واتفاقات را به خوبی به تصویربکشد٬کار برنامه نویس باسرعت بالایی پیش خواهد رفت. دیاگرام توالی به صورت منظم ودریک توالی پشت سر هم، ارتباطات متقابل اشیا را به ما نشان می دهد. این دیاگرام مراحل انجام کار را مرحله به مرحله نشان می دهد. یعنی دنباله ای از رویدادها را برای انجام یک عمل مشخص می سازد. درزیرنمودارهای توالی اورده شده واز ان جا که خود به راحتی قابل فهم برای اهل فن می باشد، از توضیح جزئیات هر کدام ازان ها پرهیز می گردد.

شکل2- 2 نمودارچگونگی ورود کاربربه نرم افزار

ورود به صفحه اصلیشکل3- 2 نمودار

رخدادنگارشکل4- 2 نمودار

شکل5- 2  نمودار ثبت گروه

شکل6-2 نمودارثبت کاربر

شکل7- 2 نمودار حذف کاربر

شکل8- 2 نمودار ثبت دانشجو

شکل9- 2 نمودارثبت فرم کارگاه و ازمایشگاه

شکل10- 2 نمودارثبت فرم نیروی انسانی

شکل11- 2 نمودارثبت اعتبار

شکل12- 2 نمودار تخصیص اعتبار

شکل13- 2 نمودارثبت فاکتور

شکل14- 2 نمودارتایید فاکتور

شکل15- 2 نمودارگزارش بر اساس فاکتور

شکل16- 2 نمودارگزارش بر اساس اعتبار

شکل17- 2 نمودارگزارش بر اساس تاریخ

شکل18- 2 نمودارخلاصه گزارش

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26