چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2) نمودار Class

نمودارکلاس، قسمت های مختلف سیستم وارتباطات وتعاملات بین انها را نشان می دهد. نمودار کلاس، یک نمای ایستا از سیستم است. در این نمودار، صفات وعملیات هر قسمت نیز نمایش داده می شود. شناسه های تعریف شده دراین نمودار، به عنوان متغییرهای اختصاصی ان کلاس درنظر گرفته می شود. البته با توجه به اینکه هر شناسه، خصوصی، سراسری و... باشد، متغیر های کلاس را تعریف می کنند. عملیات تعریف شده را نیز به عنوان توابع شی مشخص می کنند.

شکل19- 2 نمودارClass

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26