شنبه 30 تیر 1397 | Saturday 21 st of July 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2) نمودار Component

نمودارقطعه٬نموداری ساده وگویاست که قسمت های اصلی سیستم وچگونگی ارتباط بین ان ها را بدون جزئیات نمایش می دهد. تصویر این نمودار در زیر امده است:

      

شکل 20-2نمودارCompon

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26