پنج شنبه 2 فروردین 1397 | Thursday 22 nd of March 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3) جدول etebar

میزان اعتبار تجهیزاتی ومصرفی تخصیص یافته به دانشکده ی مهندسی در هر سال، در این جدول ثبت می گردد و سپس براساس اطلاعات موجود در جدول دانشجو و انجام محاسبات خودکار، بین گروه ها تقسیم می شود.


Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26