چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-3) جدول factor

اطلاعات مربوط به فاکتورهای گروه ازجمله شماره فاکتور، تاریخ٬توضیحات٬گروه٬سال ونوع فاکتوردراین جدول درج می گردد.

همچنین دراین جدول، فیلدstatusFactor_برای حالتهای(0) عدم تاییدفاکتورو(1) تایید فاکتورلحاظ گردیده است.

 وکلید اصلیFactor جدول 10

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26