چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
8-3) جدول Lab

درLab - typeازاین جدول، کارگاه یا ازمایشگاه بودن مشخص گشته وسپس در فیلدهای دیگر، تعداد انها، گروه وسال مربوطه را ثبت می کنیم.


 وکلید اصلیLab جدول 12-3

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26