پنج شنبه 2 فروردین 1397 | Thursday 22 nd of March 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
صفحه login

ابتدا با استفاده از فرم Login، پس از واردکردن نام کاربری و رمز ورود، وارد صفحه ی اصلی

برنامه می شویم.

Loginشکل1-4 صفحه

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26