چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
ثبت اطلاعات

بعدازتعیین سطح دسترسی توسط مدیر، گروه ها باید اقدام به ثبت اطلاعات مربوط به خود کنند. در قسمت ثبت فرم دانشجویان، گروه باید سال، سطح اموزشی(لیسانس٬فوق لیسانس٬دکتری ) وتعداد مربوط به هرسطح را مشخص ودکمه ی ثبت را بزند.

شکل 9-4 ثبت دانشجو

درقسمت کارگاه وازمایشگاه، سال مربوطه وتعداد کارگاه یا ازمایشگاه گروه، ثبت میگردد.

شکل 10-4 ثبت کارگاه و ازمایشگاه

با انتخاب گزینه ی ثبت نیروی انسانی، سال٬نوع نیروی انسانی (استاد، استادیار، دانشیاریامربی) به همراه تعداد هر کدام درج می گردد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26