شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
ثبت نیروی انسانی

اعتبار کل تجهیزاتی ومصرفی اختصاص یافته به دانشکده ی فنی ومهندسی، در صفحه زیردرج

می گردد.

شکل 12-4 ثبت اعتبار

  Oدر صورتی که قبل از درج اعتبار، اطلاعات اولیه گروه ها ثبت نشده باشد، پس از زدن دکمه ی  ثبت، باخطای زیر مواجه خواهیم شد:

شکل 13-4 خطا در ورود اطلاعات(1)

Oهمچنین در صورتی که در سال مشخص شده، قبلا اعتبار تخصیص یافته باشد، پیغام هشدار مبتنی بران صادر می شود:

شکل 14-4 خطا در ورود اطلاعات (2)

پس از تقسیم اعتبار واطلاع گروه ها ازمیزان ان، ان ها می توانند نسبت به ثبت فاکتورهای مصرفی وتجهیزاتی، باذکرشماره فاکتور، تاریخ٬سال مربوطه وتوضیحات خرید اقدام کنند. دراین قسمت امکان اطلاع از میزان کل اعتبار، میزان اعتبار مصرف شده وهمچنین اعتبار باقی مانده وجود دارد.

شکل 15-4 ثبت فاکتو

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26