چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
تایید فاکتور

حال حسابدار با بررسی فاکتورگروه ها وتوضیحات مربوطه، نسبت به تاییدفاکتورها اقدام می کند. این کار از طریق کلیک بر رویoption  هایوضعیت وتغیییر ان از حالتnot ok بهok صورت می پذیرد. 

  لازم به ذکر است تا زمانی که حسابدار فاکتورها راتایید نکند، نمی توان مبلغ ان را ازمیزان اعتبار کسر نمود.

شکل 16-4 تایید فاکتور

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26