چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
گزارشات

در قسمت گزارشات می توان انواع گزارش های مالی واطلاعاتی سیستم را به صورت کلی وریز مشاهده نمود. درقسمت گزارش فاکتور، با تعیین سال وگروه، می توان از وضعیت فاکتورها اطلاع یافت. همچنین می توان با قراردادن شماره فاکتور در فیلد مربوطه، گزارش گیری را براساس ان انجام داد.

شکل 17-4 گزارش براساس شماره فاکتور

                                                                        

با استفاده از گزارش گیری اعتبار گروه ها می توان به درصد تخصیص اعتبار هر گروه و میزان اعتبار مصرفی وتجهیزاتی پی برد.


شکل 18-4 گزارش اعتبار

تاریخ ساز، امکان گزارش گیری رادر بازه های تعیین شده ی زمانی برای ما فراهم می اورد.


شکل 19-4 گزارش بر اساس تاریخ

خلاصه گزارش، امکان اطلاع گروه ها را ازاطلاعات گروه های دیگر وهمچنین میزان اعتبار مصرفی وتجهیزاتی٬مبلغ مصرف شده وباقی مانده ی ان ها فراهم می کند وبه نوعی شفاف سازی لازم برای گروه ها از وضعیت یکدیگر را سبب می شود.

شکل 20-4 خلاصه گزارش

همچنین می توان با گزارش براساس فاکتور٬گزارش گیری را براساس یک فاکتور خاص انجام داد.

 شکل 21-4 گزارش فاکتور

 .لازم به ذکر است در تمام گزارشات، امکان چاپ نیز وجود دارد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26