جمعه 30 شهریور 1397 | Friday 21 st of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-جدول Course (رشته تحصیلی) با فیلد های زیر

1)  CourseID: کلید جدول

2) Title:عنوان رشته تحصیلی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26