دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-جدول CourseLesson (دروس رشته) با فیلد های زیر

UCLID : کلید جدول

2) UCIDRef: کلید خارجی برای اشاره به  جدولرشته های دانشگاه

3) LessonIDRef: کلید خارجی برای اشاره به  جدولدرس

4) Code: کد درس انتخابی برای رشته مورد نظر

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26