دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
9-جدول Student (دانشجو) با فیلد های زیر

1) StudentID: کلید جدول

2) PersonIDR: کلید خارجی برای اشاره به  جدول اشخاص

3) CUIDRef: کلید خارجی برای اشاره به  جدول رشته های دانشگاه

4) STDNumber:  شماره دانشجویی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26