یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
43انتخاب انواع ازمون

ALTERproc [dbo].[SelectQuizeType]

as

SELECT[QuizeTypeID]

      ,[Title]

  FROM  [dbo].[QuizeType]

انواع ازمون تعریف شده در یک سیستم را باز می گرداند.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26