پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-1- صورت مسئله

سیستم از طراحی های مهندسیِ توسعه داده شده و تکنیک های پردازش تصویر، برای هدایت و درجه بندی محصولات استفاده می کند. بطور اساسی دو مرحله بازرسی در سیستم گنجانده شده است: مرحله بازرسی خارجی میوه و مرحله بازرسی داخلی میوه. بازرسی سطح میوه با کمک پردازش تصاویر دوربین رنگی CCDانجام شده، در حالی که بازرسی داخلی به وسیله سنسورهای خاص برای تشخیص محتویات شکر و اسید صورت گرفته است. سنسور X-rayبرای تشخیص عیوب بیولوژیکی به کار گرفته شد.] 1[

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26