پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

انواع پرتقال هایی را که توسط این سیستم بازرسی شده است به شرح زیر می باشند: پرتقال ماندارین ساتسوما، ناتسودایدای، پرتقال ناول، پرتقال هاساکو، پرتقال ایوکان، پونکان، یوزو و کیومی. این پرتقال ها در مشخصات فیزیکی شان مثل پوست، رنگ، ضخامت پوست، سایز و نوع لکه های ظاهری خیلی قابل توجه اند. سطح براق اکثر این پرتقال ها یک رقابت مهم در دست یافتن به کیفیت را ارائه می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26