پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-1- صورت مسئله

در طول تاریخ ظاهر مواد غذایی عامل مهمی برای قضاوت درباره کیفیت انها بوده است.رنگ، پارامترهایی مثل میزان رسیدگی، نقص و غیره را نشان می دهد. در اقتباس از چشم انسان تغییرات کوچک دررنگ و اثر رنگ پس زمینه و شدت رنگ، منابع اصلی خطا هستند. از این رو، ارائه رهنمودهای دقیق برای بازرسی بصری میوه بر اساس رنگ مشکل است. در محصولات زیستی، نور به طور گسترده ای یک تابع طول موج را متغیر می سازد. این تغییرات طیفی یک کلید منحصر به فرد را برای بینایی ماشین و تفسیر تصویر ارائه می دهد. تکنولوژی بینایی ماشین راه حلی برای تمام این مشکلات ارائه می دهد.] 2[

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26