پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-2- الگوریتم کلی فنی

از انجایی که دامنه نما اجازه می دهد خیلی راحت سیب از پس زمینه جداسازی شود ما اجزاء رنگ، اشباع و شدت (HSI) دامنه را برای تعیین کیفیت رنگ سیب به وسیله بازرسی ماشین انتخاب کردیم. از بین بسیاری از مدل های رنگِ در دسترس، مدل HSIرنگ بسیار موثری برای ارزیابی به ویژه برای تجزیه و تحلیل محصولات زیستی فراهم می کند.اطلاعات صحنه در فضای رنگی RGBابتدا به فضای رنگی HSIتبدیل می شوند. با استفاده از رنگ انتخابی استانه، سه سیب مجاور هم جداسازی می شوند. علاوه بر این تصویر هر سیب از صحنه جدا شده و همراه با تصاویر همان سیب در حالت های مختلف، گروه بندی می شود. سپس هنگامی که سیب از میدان دید خارج شد، ما شش عکس از حالت های مختلف میوه داریم که اطلاعات ورودی برای تجزیه و تحلیل رنگ می باشند.

برای تصاویر چند طیفی، هیستوگرام تصویر هر جزء می تواند نمایش داده می شود. داده های ورودی برای یک هیستوگرام متشکل است از یک جدول از اعداد، حاوی تعداد پیکسل ها در هر سطح شدت. اولین گام در تولید یک هیستوگرام گرافیکی، تبدیل توزیع به درصدی از توزیع از طریق تقسیم ورودی های جدول به تعداد پیکسل ها در تصویر است. گام دوم شامل تخصیص تعدادی از پیکسل ها در نقاط حاشیه است که برای تولید هیستوگرام مورد نیاز است.

فضای سه بعدی RGBبرای تجزیه و تحلیل رنگ به فضای یک بعدی 'H'کاهش می یابد. برای یک عکس رنگی دیجیتال، هیستوگرام نما، اجزاءِ رنگ و مقدار ان رنگ در عکس را نشان می دهد. بنابراین، ارزیابی رنگ میوه با انالیز هیستوگرام نما به دست اورده شد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26