پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-2- الگوریتم کلی فنی

طی فرایند پیش پردازش ابتدا سیستم با حرکت دادن میوه به صورت چرخشی و عکسبرداری پشت سر هم، طرح استوانه ای تقریبی ای را با اتصال32 نوار تصویری و حذف مناطق متداخل به دست می اورد (شکل1). وظیفه دوم فاز پیش پردازش مربوط می شود به جداسازی تصویر میوه از پس زمینه. این کار با اعمال مجموعه ای از قوانین اکتشاقی[1] بر روی هر دو نوع نمایش RGBو HSVتصویر انجام می شود.

شکل1-1-  طرح تقریبی استوانه به دست امده با استفاده از الگوریتم پیشنهاد شده برای ادغام بهینه فریم ها

پس از طی این مراحل، درجه بندی رنگ میوه و ارزیابی دقیق ان اغاز می شود. ساده ترین و موثرترین راه برای طبقه بندی رنگ سطح میوه ارزیابی هیستوگرام رنگ است. با تعریف سطوح استانۀ رنگ[2]، امکان دریافت توزیع درصد محدوده رنگ های خاص در تصویر میوه میسر می شود.


1  heuristic

2hue threshold levels

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26