چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

در این سیستم سه گروه مختلف از میوه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر فرض که تشکیل شده از 30 عدد سیب، کودهای گیاهیِ استفاده شده متفاوت است. گروه اول سیب های باغ همراه با علف، گروه دوم سیب های باغ با خاک زراعی و در سومی از تراشه های چوب به عنوان کود استفاده شده است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26