پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-1- صورت مسئله

این مقاله یک سیستم تشخیص و درجه بندی سایز میوه بر اساس پردازش تصویر را ارئه کرده است. بعد از تصویربرداری از میوه، بعضی از مشخصات ان با استفاده از الگوریتم های تشخیص استخراج می شود. بر اساس این مشخصات درجه بندی انجام می شود. ازمایشات نشان می دهد که این سیستمِ درجه بندیِ جاسازی شده دارای مزیت های دقت در درجه بندی، سرعت بالا و هزینه اندک است.] 4[

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26