شنبه 26 آبان 1397 | Saturday 17 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-2- الگوریتم کلی فنی

سایز سیب همان قطر ان است، بنابراین نرم افزار تشخیص، بر روی چگونگی محاسبه قطر سیب در یک عکس از نمای پهلوی ان متمرکز شده است. بعد از تهیه تصاویر، ابتدا روش 8 جهتِ متصل[1] برای استخراج لبه اشیاء موجود در تصویر استفاده شده و سپس سایز میوه با اندازه گیری قطر ان به دست اورده شد. در نهایت میوه ها بر اساس اندازه شان درجه بندی و مرتب سازی می شوند.


1  8-Connected Boundary

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26