پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-3- نتایج عددی

از تعداد 20 سیب در نمای پهلو عکسبرداری شده و سایز واقعی هر یک از انها به صورت جداگانه با استفاده از کولیس اندازه گیری شده است. با مقایسه نتایج تجربی و واقعی مشخص شد که خطای مطلقِ ماکزیمم، بیشتر از 3 میلی متر نبوده و خطای نسبی کمتر از 4% است. نتایج اندازه گیری نشان می دهد که این سیستم سرعت پردازش بالایی دارد، زمان هر عکسبرداری کمتر از 0.5 ثانیه بوده و می تواند میوه را در 1.5 ثانیه دسته بندی کند. کل زمان پردازش کوتاه است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26