پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

سیب ها از درختان 5 تا 6 ساله که در طرح مجموعه ازمایشی در شمال شرق اسپانیا کاشته شده بودند، برداشت شد. دو درخت از هر گونه بر اساس یکنواختیِ اندازه و بار محصول، انتخاب شدند. در اولین درخت از هر نژاد، در مجموع 20 میوه از شاخه های درونی و بیرونی انتخاب شدند در 25 ژوئن2005 برداشت شد. ده میوه در دو ارتفاع متفاوت از هر پهلوی درخت انتخاب شدند (شرق و غرب)، پنج عدد از بالا (از 2.0 تا 1.2 متر ارتفاع از سطح زمین) و پنج عدد از پایین (1.2 تا 0.6 متر بالاتر از سطح زمین).

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26