پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-1- صورت مسئله

به منظور محاسبه اطلاعات اولیه محصول درزمان برداشت، این محاسبه باید درست قبل از دخیره سازی سطل های میوه در سردخانه انجام شود. این مقاله یک ابزار اختصاصی تجزیه و تحلیل تصویر برای تشخیص میوه های واقع در طبقه بالایی از سطل را ارائه می دهد.در این مقاله، به مرحله اول پروژه تمرکز شده است که شامل تشخیص میوه ها در لایه بالایی سطل است. این رویکرد بر روی سیب اعمال خواهد شد.]6[

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26