چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-1- صورت مسئله

به منظور حفظ بازده بدون تحت تاثیر قرار دادن کیفیت میوه، ممکن است به یک مرحله طبقه بندی پس از برداشت نیاز داشته باشیم؛ یک سیستم تجزیه و تحلیل اندازه، شکل، رنگ و بافت گیلاس ها که با استفاده از یک تصویر دیجیتالی انها را بر اساس مرحله رسیدگی، طبقه بندی (درجه بندی) می کند. به طور عمده، مزایای استفاده از سیستم طبقه بندی بر اساس پردازش تصویر دیجیتال در برابر سیستم های نوری و یا الکترومکانیکی، امکان تفکیک خوب گیلاس های رسیده، کاهش تماس فیزیکی با گیلاس ها و کاهش اسیب های مکانیکی است.

در این مقاله یک سیستم طبقه بندی بر پایه بینایی ماشین برای مرتب سازی میوه گیلاس بر اساس میزان رسیدگی انها ارائه شده است.] 8[

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26