پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-3- نتایج عددی

روش طبقه بندی اماری که مورد استفاده قرار گرفت میزان موفقیت در عملکرد را به 96.88 ٪رسانده است. تعداد گیلاس هایی که با موفقیت طبقه بندی شده اند برابر 96.88 ٪است و این به معنی است که 3.12٪  خطا در طبقه بندی وجود دارد و تعداد گیلاس هایی که در گروه نادرست طبقه بندی شده اند، 2.5 ٪است. بهترین طبقه بندی شاخصی نزدیک به 0 دارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26