پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-4- معایب احتمالی و راهکارها

برای بهره گیری از تفکیک بالای ویژگی های بافت، پارامترهای لازم برای محاسبه ماتریس کو-اکیورنس باید عمیقا مورد مطالعه قرار گیرند (وضعیت، فاصله و جهت گیری

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26