شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
مقدمه

از زمانی که لورنتس اولین مشاهداتش را در زمینه اشوب منتشر کرد، این موضوع توجه زیادی را در جامعه علمی جلب کرده است. مکانیک غیر خطی و نظریه اشوب جهت مدل کردن رفتار سامانه های پیچیده توسعه فراوانی یافته اند و باعث شده اند که بتوانیم رفتار این سامانه ها را با مدل های ریاضی بسیار ساده ای توصیف کنیم. این تناقض ظاهری حیرت انگیز مابین موضوع پیچیده مورد مطالعه و ابزار ساده ای که توسط ان مطالعه می کنیم، وقتی شگفت انگیز تر می شود که تلاش کنیم مسیر حرکت سامانه های اقتصادی، جمعیت های زیستی، روندهای فیزیکی و اب و هوا را توسط این ابزارها تشریح و پیش بینی کنیم. نظریه اشوب در این جایگاه مسیری برای فهم بهتر ما از پدیده های واقعی و پیچیده جهان می گشاید. اما نباید تصور کنیم که نظریه اشوب تنها ابزاری برای ساده سازی پدیده های پیچیده فیزیکی است. بلکه، مدل های ریاضی توسعه یافته توسط نظریه اشوب می توانند به عنوان منبعی از اطلاعات جدید (به جای خلاصه ای از اطلاعات داده شده) تلقی شوند. از این نظرگاه، مدل هایی که برای تشریح و پیش گویی رفتار سامانه ها در دنیای واقعی، توسعه یافته بودند، می توانند به عنوان معادلات ساده و محض ریاضی در جهت نیل به اهدافی کاملا متفاوت با اهداف اولیه به کار گرفته شوند. در سالهای اخیر در علم ارتباطات توجه زیادی به مزایای نظریه اشوب به عنوان شروعی برای پیشنهادات جدید شده است. یکی از حوزه های بسیار مرتبط با نظریه اشوب در این علم، رمزنگاری است.

با اندکی تامل و تفحص می توان دریافت که خصوصیات اصلی سامانه های اشوبی خیلی با مواردی که یک سامانه رمزنگاری خوب باید کسب کند مرتبط هستند. با وجود این نزدیکی شهودی، طراحی سامانه های رمزنگاری مبتنی بر نظریه اشوب به این سادگی امکان پذیر نیست. در این زمینه می توان این استدلال شهودی را مطرح کرد که همانطور که توسط ابزارهای ریاضی سامانه های اشوبی ساده بر اساس داده های واقعی بسیار پیچیده توسعه یافته اند، می توان با اعمال دوباره این ابزارها به سامانه های رمزنگاری مبتنی بر اشوب، پیچیدگی این سامانه ها را با چالش های جدید مواجه ساخت. در این پروژه به بررسی ارتباط میان اشوب و رمزنگاری پرداخته و سعی می کنیم که دریچه ای به سوی تجزیه و تحلیل سامانه های رمزنگاری مبتنی بر نظریه اشوب با تاکید بر نقاط ضعف و حمله ها بگشاییم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26