شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3 کلیدهای رمزنگاری

تکنیک های رمزنگاری پیچیده به راحتی از روشهای جابجایی یا جایگزینی استفاده نمی کنند. در عوض از یک کلید محرمانهبرای کنترل یک توالی طولانی از جابجایی و جایگزینی های پیچیده استفاده میکنند. کلیدهای رمزنگاری و الگوریتم های رمزنگاری با یکدیگر همکاری می کنندتا یک متن اولیه را به یک متن رمزی تبدیل کنند. در اغلب موارد الگوریتمرمزنگاری ثابت و شناخته شده است و این کلید رمزنگاری است که یک نسخه یکتااز اطلاعات رمزنگاری شده تولید می کند. در زیر انواع کلیدهای رمزنگاریتوضیح داده شده اند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26