دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4-2 رمزنگاری جایگزینی

رمزنگاریجایگزینی به جایگزینی بیت های واقعی، کاراکترها یا بلاکی از کاراکترها بایک کاراکتر جایگزین اطلاق می شود. در دو نمونه رمزنگاری جایگزینی ساده کهدر شکل زیر نشان داده شده است، حروف به کار رفته در متن اولیه با حروف،اعداد یا سمبلهای دیگر جایگزین شده اند. در این نوع از رمزنگاری محل قرارگرفتن حروف متن اولیه حفظ شده ولی خود انها تغییر می یابند.

یکی دیگر از مثالهای رمزنگاری جایگزینی شیوه ای است که ماشینانیگمااز اناستفاده می کرد.

شکل( 1-2) ماشین انیگما

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26