پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5 الگوریتم‌ها

طراحی الگوریتمهای رمزنگاری مقوله‌ای برای متخصصان ریاضی است. طراحانسیستمهایی که در انها از رمزنگاری استفاده می‌شود، باید از نقاط قوت و ضعفالگوریتمهای موجود مطلع باشند و برای تعیین الگوریتم مناسب قدرتتصمیم‌گیری داشته باشند. اگرچه رمزنگاری از اولین کارهای شانون(Shannon) در اواخر دهه ۴۰و اوایل دهه ۵۰بشدت پیشرفت کرده است، اما کشف رمز نیزپابه‌پای رمزنگاری به پیش امده است و الگوریتمهای کمی هنوز با گذشت زمانارزش خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین تعداد الگوریتمهای استفاده شده درسیستمهای کامپیوتری عملی و در سیستمهای برپایه کارت هوشمند بسیار کم است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26