شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-7-1 طراحی امنیت و اجرای مؤثر الگوریتم رمز قطعه ای

هریک از الگوریتم های رمز قطعه ای لزوماً باید خصوصیاتی را براورده سازند کهاین خصوصیات شرایط لازم برای طرح یک رمز قطعه ای قوی می باشند در حالیکهشروط لازم و کافی برای ارزیابی و حصول اطمینان از امنیت هر سیستم رمزی،مقاومت ان در برابر حملات نوع اول، دوم و سوم در رمزنگاری می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26