شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-7-2 تحلیل رمز: انواع حمله ها به یک سامانه رمزنگاری

قضیه امنیت کامل معیار خوبی برای طراحی سامانه های رمزنگاری فراهم می کند. باید توجه کنیم که طراحی سامانه هایی که در این قضیه کاملا صدق کند امکان پذیر است. اما امری که در علم امروزی رمزنگاری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، جنبه های کاربردی این علم است فلذا امروزه بیشتر طراحی سامانه هایی مد نظر است که اولا از لحاظ عملی قابل استفاده باشند و ثانیا دارای میزان خوبی از امنیت، برای حفاظت از داده های پنهان شده، باشند. برای تحقق این موضوع لازم است مطمئن شویم که به دست اوردن معکوس تابع رمزگذار یا رمزگشا تنها از طریق دانستن کلید امکان پذیر است. به زبان رمزنگارانه، این توابع باید تابع یک طرفه[1] باشند.تمام حرفهای گفته شده را می توان به چهار حالت مختلف برای رمزشکن دسته بندی کرد:

1)  حالت فقط متن رمزشده: در این صورت تحلیلگر فقط با دسترسی به متن رمز شده باید به سامانه حمله کند. این سخت ترین حالت ممکن است.

2)  حالت متن اصلی مشخص: در این سناریو تحلیلگر یک یا چند متن اصلی و متن رمزشده متناظر با انها را در اختیار دارد و سعی می کند که کلید، یا هر اطلاعاتی که به حمله اش کمک می کند را با استفاده از این اطلاعات حدس بزند.

3)  حالت متن اصلی منتخب: در این سناریو تحلیلگر به وسیله رمزنگاری دسترسی دارد و می تواند خروجی این ماشین را برای متون خام منتخب خود مشاهده کند. در اینجا هم تحلیلگر وقتی شانس می اورد که بتواند یک ارتباط یا همبستگی را بین متن اصلی، رمزشده و کلید پیدا کند.

4)  حالت متن رمزشده منتخب: مانند سناریوی قبل است ولی تحلیلگر به دستگاه رمزگشا دسترسی دارد.

این چهار حالت، استخوان بندی انواع حمله ها در علم امروزی رمزنگاری را تشکیل می دهند و هر سامانه رمزنگاری پس از تحمل موفقیت امیز این چهار حالت است که می تواند در مورد امنیت خودش ادعایی داشته باشد.[1]One-wayfonction

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26