چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-1 تولید کلیدها

الگوریتمتولید کلید می بایست شرایط مناسبی را برقرار نماید تا کلیدهای ضعیف تولیدنشود .بر همین مبنا روند تولید کلیدها باید به گونه ای باشد که فضای کلیدکاهش یافته به وجود نیاید و از تمامی بیت های کلید در نظر گرفته شدهاستفاده شود . به طور مثال اگر الگوریتمی از یک کلید 56 بیتی استفاده مینماید و برنامه ای برای تولید کلیدها از قالبASCIIاستفاده نماید به طورطبیعی بیت مرتبه بالاتر هر بایت صفر در نظر گرفته می شود که موجب کاهشفضای کلید و در نتیجه امکان تحلیل رمز مورد استفاده شاید تا هزاران بارسریعتر می گردد.

همچنین انتخاب کلیدهای ضعیف می تواند منافذی رابرای تحلیل امنیت الگوریتم رمز ایجاد نماید . از انجا که حملات جستجویفضای کلید در ابتدا کلیدهای ملموس تررا مورد نظر قرار می دهد ، تحلیل گرمی تواند لغتنامه ای از کلیدهای معمول در نظر گرفته و به اصطلاح حملهلغتنامه ای انجام دهد.

کلیدهای خوب معمولاً رشته اعداد تصادفیتولید شده توسط یک پروسه اتوماتیک می باشند . تولید این کلیدها باید توسطیک منبع تصادفی قابل اطمینان و یا یک مولد بیت شبه تصادفی امن صورت بگیرد. همچنین کلیدهای ضعیف الگوریتم رمزنگاری مورد استفاده باید تا حدامکانحذف شود و یا مشخص باشند تا در هنگام تولید و انتخاب کلیدها استفادهنگردند.

به عنوان نمونه هائی از الگوریتم های تولید کلید می توانبه استانداردANSIX9.17اشاره نمود که روشی برای تولید کلید توسطالگوریتم رمز کلید خصوصی 3DESارائه می دهد و می تواند کلیدهای جلسهمناسب و یا اعداد شبه تصادفی تولید نماید.

در صورتیکهEK(X)تابعرمزگذاری با 3DESبر رویXبا کلیدKباشد وV0یک هسته 64 بیتی امن وT مهر زمانی ان باشد ، برای تولید کلید تصادفیRiبه صورت زیر عمل می شود:

 (1-6)    Ri=EK(EK(Ti)+Vi)
 (1-7)    Vi+1=EK(EK(Ti)+Ri)
که کلیدهای 64 بیتی تولید می نماید و با به هم چسباندن دنباله های 64 بیتی می توان نمونه های بلندتر نیز بدست اورد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26