دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 مقدمه ای از اشوب در رمزنگاری

شانون در مقاله ای که انتشار داده ]3[ادعا کرده است که هر سامانه رمز جریانی باید دارای دو خاصیت اصلی باشد، اغتشاش (در هم ریختگی، اشفته سازی([1]و نفوذ (پراکنش)[2]. خاصیت اغتشاش مستقل بودن اماری متن رمز شده از متن اصلی و کلید را تضمین می کند. از طرف دیگر خاصیت نفوذ این را تضمین می کند که با تغییر کوچکی در متن اصلی یا کلید، تغییر بزرگی در متن رمز شده رخ خواهد داد.

یکی از مهم ترین نکات برای طراحی سامانه های رمزنگاری اشوبی، پنهان کردن درست نظم سامانه اشوبی استفاده شده و عدم لو دادن این نظم در پیام های خروجی است.

شکل (3-1) ارتباط بین اشوب و رمزنگاری[1]confusion

[2]diffusion

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26