شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3 رمزنگاری بر اساس اشوب

نکته اساسی در رمزنگاری یافتن توابعی برای تبدیل یک متن قابل فهم اولیه، یا متن اصلی به یک متن رمز شده غیر قابل فهم و برعکس است. این توابع باید کار خودشان رابر اساس اطلاعاتی که تنها افراد مجاز به ان ها دسترسی دارند انجام دهند، به نحوی که این توابع فقط و فقط با داشتن ان اطلاعات که کلید خوانده می شوند یک به یک و پوشا باشند. پس کل این پروسه را می توان به این شکل نشان داد:

Y=f(x,k)

که در ان yمتن رمز شده، xمتن اصلی و kکلید می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26