شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1 مقدمه

در این مقاله الگوریتم رمز کردن بر مبنای تغییر مدور اشوب را معرفی می کنیم. در این الگوریتم دو سیستم منطقی اشوب به منظور ایجاد دو دسته رندوم کاذب و ساختگی KS1و KS11به کارگرفته شده است از اینرو طول کلید تا دو برابر سیستم واحد منطقی اشوب گسترش یافته و متن های رمز شده به منظور جلوگیری از حملات اماری دارای مشخصه و ویژگی خوب اماری هستند. این الگوریتم برای رمزکردن دو مرحله دارد: تحریف و جانشین سازی، در مرحله تحریف، حرف تحریف شده مطابق با دسته ks1پذیرفته شده است و در مرحله جانشین سازی، ارزش هر حرف با بیت مدور مطابق با دسته KS11تغییر پیدا می کند. همچنین الگوریتم فضای متغیر کلیدی دارد و نتیجه ریزش خوبی در جهت مقاومت در مقابل حملات متن انتخاب شده دارد، محاسبه و براورد هزینه الگوریتم پیشنهادی خیلی پائین است.

امروزه لازمه امنیت اطلاعاتی بهتر شده است، چرا که الگوریتم های رمزی شده زیادی همچون AES، DES، RSAو غیره پیشنهاد شده است. یک الگوریتم رمز شده خوب باید عملکرد پیچیده داشته باشد و تغییر کوچک کلیدی منجر به تغییر عظیمی در نتایج خواهد شد. با پیشرفت کامپیوتر اگر یک الگوریتم فضای کلیدی محدود شده ای داشته باشد، به اسانی شکسته می شود. بعنوان مثال در سال 1998 الگوریتم DESدر طی 56 ساعت شکسته شد. از اینرو، مردم تمایل دارند الگوریتم های جدید را با وجود ایمنی اطلاعاتی کشف و استخراج کنند. به منظور اصلاح و بهبود فضای کلیدی و عوامل غیرخطی توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است.

پنهان سازی بر مبنای اشوب زمینه تحقیقاتی می باشد که در سالهای اخیر بالا رفته است سلسله توالی زمانی که توسط تکرار سیستم اشفته و اشوب تولید شده نسبت به شرایط اولیه خلاء حساسی می باشد ساختار پیچیده ای دارد و در خصوص پیش بینی و تجزیه و تحلیل پنهان سازی سخت و مشکل است. اشوب می تواند دسته های رندوم ساختگی را با رندوم مورد دلخواه، ارتباط و پیوستگی و مشخصات و ویژگی های پیچیده فراهم اورد. مشخصات اشوب رمزنویسی برای پنهان سازی خیلی مناسب است.

رمزنگاری اشوب متعلق به مقوله دسته عدد صفر می باشد. دسته عدد صفر سیستم رمز کلیدی خصوصی مهمی است الگوریتم های پیشنهاد شده دسته عدد رمز بطور اساسی شامل رمزنویسی است که از سوی متن Xorدسته کلیدی بدست می اید. از اینرو، ایجاد دسته کلیدی در رمزنگاری اشوب بحرانی است، سیستم ایمنی بطور کلی از طریق ویژگی های دسته کلیدی مشخص می شود. در مورد متن واضح پیوسته و متن رمزی بدست امده سیستم واحد اشوب می تواند به سادگی مدل اشوب را مورد حمله قرار دهد. این مقاله نقشه کشی و الگوبرداری منطقی را به شکل مدل نامنظم در نظر دارد، شیوه نامنظم دوتایی که پارامترهای گسترش کنترل برای تولید مسیر اشوب به منظور ضد تهدید مدل نامنظم طراحی شده است. سلسله توالی فیبوناچی برای نقشه کشی سلسله توالی نامنظم بمنظور یکی کردن فضا بطوریکه مشکل کاربرد اشوب به کار گرفته شده که با دقت محدود کامپیوتر شناخته می شود. بعلاوه، طول متن واضح در حوزه و قلمرو از طریق تابع هش نقشه برداری شده و برای کنترل دفعات اغازی و اولیه چرخه سیستم اشوب استفاده می شود. رندوم بالا رفته توالی نامنظم تولید شده رمزی شده عدد صفر اولیه را شناسایی کرده که ممکن است علاوه بر ارتقاء قابلیت ضد عدد رمز متن رمزی متفاوت را به دست اورد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26