شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-3 کلید رمزی

کلید رمزی شامل دو ارزش کلیدی اولیه 1 و 2 در سیستم های منطقی که در شکل (4-1) هستند، می باشد برای پردازشگر 64 بیتی دقت محاسبه 264 می باشد از اینرو، فضای کلیدی 2128=2642 می باشد. که به اندازه کافی برای جلوگیری از حمله نیروی جستجو زیاد است.

همچنین ثابت شده است که دسته کمی بیت {ai} توالی برنولی می باشد، فرض کنید دسته بیت زنجیره مارکو باشد، احتمالاً مرحله بعدی انتقال ماتریس به شرح زیر است:

                                                                                                                                    

از اینرو (m>0)mماتریس احتمالی انتقالی می باش

پس، هر بیت در {ai}از نظر اماری مستقل و غیرقابل پیش بینی است. مشخصه و ویژگی خوب اماری دسته بیت درخواست ایمنی را بالا می برد.

امار متنهای عدد رمزی

نتایج ازمایشی نشان می دهد که متن عدد رمزدار مشخصات اماری خوبی دارد و توزیع ارزش حروف تعادل خوبی نیز دارد. از اینرو الگوریتم برای مقاومت حمله اماری خوب است، همچنین نتایج ازمایشی ثابت می کند که الگوریتم نسبت به کلید خیلی حساس است، از اینرو برای حدس زدن کلیدهای تست خیلی دشوار است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26